0
0
Ingen notifikasjoner

VÅPEN

Våpenbørsen skal KUN være en plattform for lovlige våpen og våpendeler i henhold til våpenlovgivningen. En pipe eller løp annonsert under minste tillatte lengde er ulovlig, det samme er produkter som springkniv og pepperspray.

Brudd på overnevnte som for eksempel å legge ut våpen eller våpendeler der ikke oppfyller våpenloven eller politiets lovgivning fører til utestengning fra siden og eller anmeldelse til Politiet i verste tilfelle. Slike tilfeller vil ødelegge for Kundene og Nettstedet.

Å selge våpen uten å inneha gyldig ervervelse eller å selge til en annen part som ikke innehar ervervelse er straffbart og skal ikke forekomme.

POLITIET & LOVGIVNING

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

Totalforbud mot å annonsere våpen beskrevet og funnet i lenken under

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/#undefined

Lenke til ny våpenlov

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7

Lenke til ny våpenforskrift

https://www.regjeringen.no/contentassets/8142d380bbf44500a31ae25c997fac1b/vapenforskriften.pdf

SELGER & KJØPER

Er ansvarlig for å følge retningslinjene til Våpenbørsen. Den som annonserer skal sørge for at produktet i tråd med teksten i annonsen, det vil si det skal ikke være store sprik fra tekst til den tilstanden produktet er i. Produktet skal være sikker for kjøper å bruke og det skal ikke underligge mangler som holdes skjult av selger med overlegg.

Den som selger og annonserer et produkt er ansvarlig for sin egen annonse.

ANNONSEN

Det skal ikke deles eller offentliggjøres sensetive opplysninger eller personopplysninger i annonsen.

Annonsen skal være satt i og samsvare med RIKTIG kategori. Det vil si man skal ikke prøve å selge andre gjenstander enn det som er satt i kategorien for produktet.

Våpenbørsen forbeholder seg retten til å forkaste annonser som bryter med retningslinjene, personvernet, skader nettstedet og bedriften, og eller andre brukere.

Annonsen skal markeres som solgt eller slettes etter salg.

Våpenbørsen markedsfører seg i andre medier og annonsen kan bli vist gjennom andre kanaler.

Det gis ikke angrerett på annonser som er betalt og legges ut på nettstedet. Det gies heller ingen angrerett eller refusjon der det forekommer brudd på retningslinjene beskrevet i Vilkår & Betingelser samt Kjøp & Bruksvilkår.

SKIKK OG BRUK

Trusler, utpressing, støtende innhold, vulgær ordflom av noen form støttes ikke og skal ikke forekomme. Dette er brudd på retningslinjene og gjelder også for andre mediekanaler for Våpenbørsen.

Våpenbørsen er ikke ansvarlig, delaktig eller opptrer som moderator/ megler mellom kjøper eller selger i noen form for tvister Dem imellom.

Våpenborsen.no skal være en Representativ og Seriøs Nettportal ivaretatt av Alle som bruker tjenestene Våre.